Five-year Arts Development Plan for Black History Month and Black History Cymru 365

We need your help – we are putting together our new arts development strategy. This plan will help us deliver an outstanding programme of black history events and activities across the whole of Wales for the next five years.

What we learned from our last strategy

  • Our events showcase the best of black talent across Wales
  • Our events attract people of all backgrounds
  • Black artists flourish from participating in our events
  • Businesses benefit from supporting our activities
  • Venues see increased audiences

Tell Us what you think

Please help us by filling in a short survey (Please click on the button that best describes you). All questions are optional – though the more you tell us, the more we can deliver an arts programme that’s right for everyone.

The survey is also available in Welsh.

Questionnaire for General Public
(All questions are optional)

Click here if you:
• Enjoy going to arts events
• Are not involved in RCC in any way

Questionnaire for RCC Members and Supporters
(All questions are optional)

Click here if you:
• Work for Race Council Cymru
• Are one of the groups we support to deliver BHM/BHC365
• Are actively involved in supporting RCC in some way

Questionnaire for Arts Practitioners
(All questions are optional)

Click here if you:
• Are a black artist in any art form
• Are an artist that delivers an art form with a black focus

Questionnaire for Business and Sponsors
(All questions are optional)

Click here if you:
• Are a business or sponsor
• Are not engaged in delivering the arts solely
• Want to help the delivery of BHM/BHC365

Questionnaire for Arts Organisations and Venues
(All questions are optional)

Click here if you:
• Represent an arts/events venue
• Provide arts activities
• Represent a public/community space

Cynllun Datblygu Celfyddydol Pum Mlynedd ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon a Hanes Pobl Dduon Cymru 365.

Mae angen eich help arnom – rydym wrthi’n llunio ein strategaeth datblygu celfyddydol newydd. Bydd y cynllun hwn yn ein helpu i gynnal rhaglen ragorol o ddigwyddiadau a gweithgareddau hanes pobl dduon ledled Cymru dros y bum mlynedd nesaf.

Yr hyn a ddysgom o’n strategaeth ddiwethaf:

  • Mae ein digwyddiadau’n arddangos y gorau o dalent du o bob cwr o Gymru
  • Mae ein digwyddiadau’n denu pobl o bob cefndir
  • Mae arisiaid duon yn ffynnu o gymryd rhan yn ein digwyddiadau
  • Gall busnesau elwa o gefnogi ein gweithgareddau
  • Mae lleoliadau’n gweld cynnydd yn eu cynulleidfaoedd

Dywedwch eich barn wrthym

Helpwch ni drwy gwblhau arolwg byr, os gwelwch yn dda (cliciwch ar y botwm sy’n eich disgrifio chi orau).
Mae’r holl gwesIynau’n ddewisol – ond gorau po fwyaf a ddwedwch wrthym, er mwyn ein galluogi i ddarparu rhaglen gelfyddydau sy’n gweithio i bawb.

Holiadur ar gyfer y Cyhoedd
(Mae’r holl gwestiynau’n ddewisol)

Cliciwch yma os ydych chi:
• Yn mwynhau mynd i ddigwyddiadau celfyddydol
• Ddim yn rhan o RCC mewn unrhyw ffordd

Holiadur ar gyfer Aelodau a Chefnogwyr RCC
(Mae’r holl gwestiynau’n ddewisol)

Cliciwch yma os ydych chi:
• Yn gweithio i Race Council Cymru
• Yn un o’r grwpiau rydym yn eu cefnogi i gynnal Mis Hanes Pobl Dduon / Hanes Pobl Dduon Cymru 365
• Yn rhan weithredol o gefnogi RCC mewn rhyw ffordd

Holiadur ar gyfer Ymarferwyr y Celfyddydau
(Mae’r holl gwestiynau’n ddewisol)

Ymarferwyr y celfyddydau
Cliciwch yma os ydych chi:
• Yn artist du o unrhyw fath
• Yn artist sy’n gwneud rhywbeth celfyddydol gyda ffocws ar faterion du

Holiadur ar gyfer Busnes a Noddwyr
(Mae’r holl gwestiynau’n ddewisol)

Cliciwch yma os ydych chi:
• Yn fusnes neu’n noddwr
• Ddim yn rhan o gynnal digwyddiadau celfyddydol yn unig
• Eisiau helpu darpariaeth Mis Hanes Pobl Dduon / Hanes Pobl Dduon Cymru 365

Holiadur ar gyfer Mudiadau a Lleoliadau Celfyddydol
(Mae’r holl gwestiynau’n ddewisol)

Mudiadau a lleoliadau celfyddydol
Cliciwch yma os ydych chi:
• Yn cynrychioli lleoliad celfyddydau/digwyddiadau
• Yn darparu gweithgareddau celfyddydol
• Yn cynrychioli lleoliad cyhoeddus/cymunedol

OUR TWEETS

Join Our Mailing List

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[epic_block_9 compatible_column_notice=”” header_type=”heading_1″ number_post=”4″ post_offset=”0″ column_width=”4″ first_title=”Top News”]

Submit Your Event

Have you got a great event happening in Wales? Want to feature it on Black History Wales’s online events calendar for free?

Past Events

Take a peek at what we have got up to over the last few years. If you have any suggestions about events that you would like to see the Black History Month Wales hold again, then please get in touch.