Refugee Week 2021 / Wythnos Ffoaduriaid 2021

Today marks the start of Refugee Week 2021, a week dedicated to celebrating the diverse communities we live in and to raise awareness of the challenges facing Refugees worldwide.

We are pleased to share a short film produced by the Mid and South West Wales Cohesion Team, which was filmed before the pandemic and showcases some of the great work being done by our refugee communities in promoting inclusion and social diversity.

 

#RefugeeWeek2021 #SimpleActs For more information on how you can get involved in celebrating Refugee Week 2021 – visit https://refugeeweek.org.uk/


 

Mae Wythnos Ffoaduriaid 2021 yn dechrau heddiw, sef wythnos sy’n canolbwyntio ar ddathlu’r cymunedau amrywiol rydym yn byw ynddynt ac yn cynyddu ymwybyddiaeth o’r heriau y mae Ffoaduriaid yn eu hwynebu drwy’r byd i gyd.

Mae’n bleser gennym rannu ffilm fer a gynhyrchwyd gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru, ac a ffilmiwyd cyn i’r pandemig ddechrau, sy’n dangos ychydig o’r gwaith arbennig a wneir gan ein cymunedau o ffoaduriaid er mwyn hyrwyddo cynhwysiant ac amrywiaeth gymdeithasol.

 

#WythnosFfoaduriaid2021 #GweithredoeddSyml I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut y gallwch gymryd rhan i ddathlu Wythnos Ffoaduriaid 2021, ewch i https://refugeeweek.org.uk/